Måleri & Skulptur – grundläggande konstutbildning för dig som vill utforska ditt konstnärskap

Vad får du lära dig?

Du får en bred grundläggande konstutbildning inom klassiska tekniker, som exempelvis oljemåleri, skulptur, tempera, grafik och modellteckning, samt en introduktion i samtidskonst. Du får lära dig hantverket inom varje teknik, göra formövningar och lära dig bildkomposition. Genom dagligt konstnärligt arbete, med stöd av erfarna pedagoger, kommer du att lära känna din egen skapandeprocess och utveckla ditt personliga konstnärskap.

Kursinnehåll

Teckning: perspektiv, komposition, teckningstekniker, modellteckning.
Måleri: akvarell, akryl, tempera och oljefärg, färglära, grundering, materialkunskap och måleritekniker.
Skulptur: gipsgjutning, formtagning, armering, modellering, grundläggande skulpturtekniker.
Grafik: torrnål, inblick i de grafiska teknikerna.
Screentryck: screentryck med schabloner och teori kring bildens hantverk.
Samtidskonst: en praktikbaserad kurs kring samtida konstnärlig produktion, relationer och samtal.

Efter utbildningen

Utbildningen ger grundläggande kunskaper för fortsatt egen verksamhet som konstnär. Om du vill söka vidare till konsthögskola är detta en bra förberedande utbildning och du får hjälp av lärare med din ansökan. Genom övning och utforskande av konstens spännande område får du också en större möjlighet att vara verksam inom många olika kreativa fält.

De skolor som kursdeltagarna på Måleri och skulptur söker vidare till efter avslutad kurs är till exempel Konstfack, Kungliga konsthögskolan och Konstskolan Idun Lovén.

Var arbetar vi?

Kursen Måleri och Skulptur har två vackra ateljéer och en ljus skulpturlokal. Du kommer att ha ett eget arbetsbord. Ateljéerna är tillgängliga kvällar och helger. Närheten till Stockholm gör det möjligt att enkelt besöka konstutställningar.

Allmän kurs

Du har också möjlighet att gå Allmän kurs med inriktning Måleri och skulptur. Då läser du, förutom kursen Måleri och skulptur in de gymnasiegemensamma ämnen som behövs för grundläggande behörighet för högskolestudier.. Mer information finns på allmän kurs.

Arbetsprover

Vid intervjutillfället vill vi att du tar med dig arbetsprover i form av fotoutskrifter i A3 eller A4 format av 2 teckningar, 2 målningar och 2 objekt/skulpturer. Det finns även möjlighet att skicka arbetsproverna digitalt före intervjun till kontakt@vardinge.fhsk.se.

Ansök här (ansökan sker hos Schoolsoft)!

 Annika Sundin och Harald Lowden

Utbildningsansvariga

Annika och Harald är yrkesverksamma konstnärer och erfarna pedagoger som brinner för konsten.

Gästlärare 2019-20

Övrigt

Utbildningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material och studieresor. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.