TrähantverkMåleri och skulpturKonst & HantverkKeramik, Ekovegetariskt kök och Allmän kurs med valbar profil

Utbildningarna ovan intervjuar löpande samt vid dessa två tillfällen:

Fredag 8 maj 2020

Samling klockan 08.30 i matsalen. Vid samlingen serveras kaffe/te och smörgås. Under samlingen får du information om skolan, lite om skolans historia, skolans profil, vilka kurser som finns på skolan och hur intervjudagen ser ut. Sedan samlas alla sökande i respektive klassrum för information om kursens upplägg och allt annat som har med kursen att göra. Där får du också reservera en tid för din personliga intervju. Visning av internatet och information om Allmän kurs sker under dagen. Du har också möjlighet att träffa årets kursdeltagare och fråga om kursen och skolan. Du bör förbereda dig på att det kan bli en lång dag. Ta med något att läsa eller syssla med vid eventuell väntan.

Så här kommer du hit:

Ta pendel ifrån Stockholms central klockan 06.54 med byte i Södertälje Hamn mot Gnesta. Ta buss LT 551 ifrån Gnesta klockan 8.12 och stanna vid hållplats Vårdingeskolan. Bussar tillbaka till Gnesta och pendeln mot Stockholm går klockan 10.51, 14.18, 15.39 och klockan 17.34. Oftast finns det någon att samåka med om du behöver åka tillbaka andra tider än dessa.
» SL – lokaltrafiken
På SL:s webbplats hittar du information om pendeltåg och bussar.
» Länstrafiken i Sörmland 
Här hittar du information om bussarna till och från Vårdinge by.

Lördag 9 maj 2020

Samling klockan 10.00 i skolans matsal. Vid samlingen serveras kaffe/te och smörgås. Under samlingen får du information om skolan, lite om skolans historia, skolans profil, vilka kurser som finns på skolan och hur intervjudagen ser ut. Sedan samlas alla sökande i respektive klassrum för information om kursens upplägg och allt annat som har med kursen att göra. Där får du också reservera en tid för din personliga intervju. Visning av internatet och information om Allmän kurs sker under dagen. Du har också möjlighet att träffa årets kursdeltagare och fråga om kursen och skolan. Du bör förbereda dig på att det kan bli en lång dag. Ta med något att läsa eller syssla med vid eventuell väntan.

Så här kommer du hit:

Ta pendel ifrån Stockholms central klockan 08.24 med byte i Södertälje Hamn mot Gnesta. Ta buss LT 551 ifrån Gnesta klockan 09.43 och stanna vid hållplats Vårdingeskolan. Bussar tillbaka till Gnesta och pendeln mot Stockholm går klockan 17.23. Oftast finns det någon att samåka med om du behöver åka tillbaka andra tider än dessa.
» SL – lokaltrafiken
På SL:s webbplats hittar du information om pendeltåg och bussar.
» Länstrafiken i Sörmland 
Här hittar du information om bussarna till och från Vårdinge by.

Lunch

Du har möjlighet att köpa vegetarisk lunch på skolan för 75 kr (OBS. betalning sker med kontanter). Förbeställ gärna via mail eller telefon

Visning av rum

Under tiden du väntar på din tur för intervju, passa på att se dig omkring på området.
Vår husmor kommer att visa några av elevrummen. Tid för visning av rum får du veta av husmor vid samlingen i matsalen. Du kommer också att ha möjlighet att möta några av årets kursdeltagare så att du kan ställa  frågor till dem.

Meddela oss att du kommer och beställ lunch

Maila till kontakt@vardinge.fhsk.se och meddela oss att du kommer senast en vecka före intervjudagen. Uppge ditt namn och säg till om du vill beställa lunch.

Varmt välkommen!

Ekologisk odling – Trädgård och Hantverk och Allmän kurs Trädgård och Hantverk 2020

Lördag 19 oktober 2019

Samling klockan 08.30 i matsalen. Vid samlingen serveras kaffe/te och smörgås. Under samlingen får du information om skolan, lite om skolans historia, skolans profil, vilka kurser som finns på skolan och hur intervjudagen ser ut. Sedan samlas alla sökande i respektive klassrum för information om kursens upplägg och allt annat som har med kursen att göra. Där får du också reservera en tid för din personliga intervju.

Visning av internatet och information om Allmän kurs sker under dagen. Du har också möjlighet att träffa årets kursdeltagare och fråga om kursen och skolan. Du bör förbereda dig på att det kan bli en lång dag. Ta med nåt att läsa eller syssla med vid eventuell väntan.

Så här kommer du hit: Ta pendel ifrån Stockholm central klockan 06:50 med byte i Södertälje Hamn mot Gnesta. Folkhögskolan möter upp med bilar i Gnesta 08.00 för dig som anmält i förväg till kontoret på skolan att du vill bli hämtad. Bussar tillbaka till Gnesta och pendeln mot Stockholm går klockan 09.50 och klockan 17.58. Oftast finns det möjlighet att samåka med någon om du behöver åka tillbaka andra tider än dessa.
» SL – lokaltrafiken 
På SL:s webbplats hittar du information om pendeltåg och bussar.
» Länstrafiken i Sörmland 
Här hittar du information om bussarna till och från Vårdinge by.

Fredag 25 oktober 2019

Samling klockan 08.30 i skolans matsal. Vid samlingen serveras kaffe/te och smörgås. Under samlingen får du information om skolan, lite om skolans historia, skolans profil, vilka kurser som finns på skolan och hur intervjudagen ser ut. Sedan samlas alla sökande i respektive klassrum för information om kursens upplägg och allt annat som har med kursen att göra. Där får du också reservera en tid för din personliga intervju. Visning av internatet och information om Allmän kurs sker under dagen. Du har också möjlighet att träffa årets kursdeltagare och fråga om kursen och skolan. Du bör förbereda dig på att det kan bli en lång dag. Ta med nåt att läsa eller syssla med vid eventuell väntan.

Så här kommer du hit:

Ta pendel ifrån Stockholms central klockan 07.05 med byte i Södertälje Hamn mot Gnesta. Ta buss LT 551 ifrån Gnesta klockan 8.15 och stanna vid hållplats Vårdingeskolan. Bussar tillbaka till Gnesta och pendeln mot Stockholm går klockan 11.55  och klockan 15.58 och klockan 17.12 . Oftast finns det någon att samåka med om du behöver åka tillbaka andra tider än dessa.
» SL – lokaltrafiken 
På SL:s webbplats hittar du information om pendeltåg och bussar.
» Länstrafiken i Sörmland 
Här hittar du information om bussarna till och från Vårdinge by.

Lunch

Du har möjlighet att köpa vegetarisk lunch på skolan för 70 kr. Förbeställ gärna via mail eller telefon

Visning av rum

Under tiden du väntar på din tur för intervju, passa på att se dig omkring på området.
Vår husmor kommer att visa några av elevrummen. Tid för visning av rum får du veta av husmor vid samlingen i matsalen. Du kommer också att ha möjlighet att möta några av årets kursdeltagare så att du kan ställa  frågor till dom.

Meddela oss att du kommer och beställ lunch

Maila till kontakt@vardinge.fhsk.se och meddela oss att du kommer senast en vecka före intervjudagen. Uppge ditt namn och säg till om du vill beställa lunch eller om du vill bli hämtad vid pendeln i Gnesta på lördagens intervjudag.

Varmt välkommen!

Hitta till Vårdinge by folkhögskola

Vårdinge by folkhögskola