Ekovegetariskt kök – Ekologisk vegetarisk matlagning, utbildningen för dig som vill utforska ditt intresse för mathantverkets och måltidens möjligheter

Utbildningen Eko-vegetariskt* kök riktar sig till dig som vill utforska ditt intresse för mathantverkets och måltidens möjligheter. Genom sin bredd passar utbildningen både dig som söker en ingång till framtida arbete med mat och dig som redan har ett sådant arbete och vill fördjupa dina kunskaper inom det ekologiska, vegetariska köket. Utbildningen passar också dig som söker underlag för vidare studier, entreprenörskap eller annat engagemang för framtidens mat. Tillsammans undersöker vi hela livsmedelskedjan, från myllan, via förädlingsprocesserna till gemenskapen runt matbordet.

Upplägg och innehåll

Eko-vegetariskt kök har sin bas i storköket på folkhögskolan och matlagning efter säsong. De praktiska studierna bedrivs till största delen inom ramen för lunchserveringen på Vårdinge. Under läsåret genomför köksklassen också projekt med evenemang och måltider av olika slag, som det helvegetariska julbordet, mingelmat, bufféer och utematlagning. Med början i skördetiden och allt som då ska tas tillvara ingår fermenteringar, tillverkning av tempeh, tofu, förädling av ogräs och vilda växter, surdegsbakning med mera.

Studiebesök är viktiga inslag. Intill och nära folkhögskolan finns gott om ekologiska jordbruk, mathantverkare och spännande livsmedels-aktörer av olika slag som du kommer i kontakt med under läsåret.

Praktiken varvas med teman och teoretiska områden som historiska perspektiv, omställning för framtiden, globala frågor, matfoto, entreprenörskap, relationsmat, rummet som aspekt av måltiden med mera. Vissa moment genomförs som internetbaserade kurser och litteraturstudier ingår. En del av undervisningen sker tillsammans med skolans distansutbildning i eko-vegetariskt kök, med möten både online och på plats på folkhögskolan.

Under vårterminen får du fördjupa dig praktiskt och/eller teoretiskt genom ett eget specialprojekt som utmynnar i en redovisning i slutet av läsåret. Två veckors extern praktik är planerad till januari/februari. Den är tänkt att genomföras i ett storkök, men det finns utrymme att på egen hand söka alternativ praktik.

Syften

Utbildningen syftar till att undersöka och utforska kökets hantverk och verksamheter med utgångspunkt i vår tids viktiga omställning till ekologisk och mer växtbaserad mat, samt att vara en del av denna omställning. Ett annat viktigt syfte är knutet till utbildningens bredd. Läsårets teman kan liknas vid ett smörgåsbord av olika områden med fokus på framtidens matlagning och måltidens gemenskap.

Förutsättningar 

Utbildningen bygger på din aktiva delaktighet och bidrag till det gemensamma. Du behöver kunna samarbeta, ta egna initiativ och kunna arbeta självständigt under eget ansvar.

Eko-vegetariskt kök vid Vårdinge folkhögskola omfattar heltidsstudier. Vid några tillfällen är studierna förlagda till kvällar och enstaka helgdagar. Vana vid datorer, internet och litteraturstudier krävs. Skrivande och fotograferande ingår.

Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev, där du berättar om dig själv, ditt intresse för mat och varför du vill gå kursen.

*lakto/ovo-vegetariskt och helvegetariskt

Allmän kurs

Du har också möjlighet att gå Allmän kurs med Eko-vegetariskt kök som profil. Då läser du förutom kursen Eko-vegetariskt kök in de gymnasiegemensamma ämnen som behövs för grundläggande behörighet. Mer information finns på allmän kurs. 

Ansök här!

Utbildningsansvarig

Maria  Svalin Sundfeldt är kulturpedagog som drivit restaurang i många år.

Pedagoger i köket

  • Hans Svalin, kock och företagare med stor erfarenhet av växtbaserad matlagning
  • Oskar Rosengren, kock med rötterna i myllan

Gästlärare 2018/19

  • Pernilla Kindgren Törn – Kreativ rörelse
  • Noomi Riedel – Matfoto
  • Carina Dalunde – Näringslära

Övrigt

Utbildningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material och studieresor. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Den här utbildningen finns även som ekovegetariskt kök distans och som allmän kurs distans ekovegetariskt kök.