Allmän kurs med inriktning Eko-vegetariskt kök 

Allmän kurs med inriktning Ekovegetariskt* kök är en utbildning för dig som behöver läsa in gymnasiegemensamma ämnen för att uppnå grundläggande behörighet till Högskola/Universitet och Yrkeshögskola. Halva kurstiden studerar du ekovegetariskt kök i teori och praktik.

Inriktningen ekovegetariskt kök omfattar ungefär halva kursen och passar dig som vill utforska ditt intresse för mathantverkets och måltidens möjligheter. Genom sin bredd kan utbildningen passa både dig som vill stå för en hållbar matlagning i din vardag och dig som redan arbetar med mat och vill fördjupa dina kunskaper inom det ekologiska, vegetariska köket i praktik och teori. Utbildningen kan också passa dig som söker underlag för vidare studier, entreprenörskap eller annat engagemang för framtidens mat. Tillsammans undersöker vi hela livsmedelskedjan, från myllan, via förädlingsprocesserna till gemenskapen runt matbordet.

Möjlighet att välja en veckas kökspraktik på Vårdinge finns för dig som vill prova på arbete i storkök.

*lakto/ovo-vegetariskt och helvegetariskt

Innehåll och upplägg

Syftet för den Eko-vegetariska delkursen är att undersöka och utforska allt som hör köket till och vår tids viktiga omställning till ekologisk och mer växtbaserad mat, samt att vara en del av denna omställning. Ett annat viktigt syfte är knutet till utbildningens bredd. Läsårets teman kan liknas vid ett smörgåsbord av olika områden med fokus på framtidens matlagning och måltidens gemenskap.

Utbildningens praktiska del har sin bas i matlagning efter säsong. Kalla rätter, fermenteringar, bakning, festmat, vinterns robusta rätter, smaker, förädling av ogräs och vilda växter är exempel på innehållet i köksuppgifterna under året. Praktik varvas med teori där du får inblick i områden som ekologiskt jordbruk, matfoto, aktuell debatt, matens historia, rummet som aspekt av måltiden, relationsmat, certifieringar, grundläggande näringslära, globala sammanhang med mera.

Varje vecka får du praktik- och teoriuppgifter som lämnas ut och skickas in via Google classroom. Matlagningsuppgifterna är planerade för att kunna ingå i din egen matbudget, ibland som en hel måltid. Du lagar maten hemma i ditt eget kök och redovisningarna utgör sidor till din egen kokbok. Två helgträffar på Vårdinge folkhögskola är inplanerade som upptakt till terminerna, också dessa är obligatoriska och en förutsättning för den kommande terminens studier. 

För vårterminen har du möjlighet att välja en veckas storkökspraktik på Vårdinge folkhögskola eller fördjupning genom ett specialprojekt inom ett valfritt område. Specialprojektet kan vara praktiskt och/eller teoretiskt och löper under hela vårterminen.

 

Förutsättningar

Utbildningen bygger på ditt aktiva deltagande och bidrag till det gemensamma. Helttidsstudierna på distans kräver ett stort mått av självdisciplin, förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Du behöver kunna avsätta tid för heltidsstudier, med matlagningsuppgifterna inräknade. Du behöver närvara vid de två obligatoriska helgträffarna i början av varje termin. Du behöver ha tillgång till ett hemmakök med standardutrustning, dator med stabil uppkoppling och möjlighet att bifoga foton till uppgifterna. Du behöver kunna läsa facklitteratur, förstå instruktioner och kommunicera i skrift.

Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev, där du berättar om dig själv, ditt intresse för mat och varför du vill gå kursen.

Gymnasiegemensamma ämnen:

 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
 • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 
 • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3
 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Matematik 1a, b eller c
 • Matematik 2a, b eller c
 • Historia 1a1 
 • Historia 1b
 • Samhällskunskap 1b
 • Naturkunskap 1b
 • Religion 1

Detta förväntas du uppnå

Grundläggande behörighet till Högskola/Universitet och Yrkeshögskola och kunskaper inom det ekovegetariska köket.

Information om grundläggande behörighet.

Information om studieomdöme och behörighetsintyg.

 Ansök här!

Utbildningsansvarig lärare

Müfit Kiper

Lärare

Malin Brandt Björklund har en fil.mag i biologi med inriktning på naturresurshushållning samt ekotoxikologi och har studerat på folkhögskollärarprogrammet på Linköpings universitet.

Åsa Reinhammar är utbildad ämneslärare i kemi och biologi och har en magisterexamen i toxikologi.  

Maria Sundfeldt Svalin, ämneslärare Eko-vegetariskt kök.

Hans Svalin, ämneslärare Ekovegetariskt kök.

Viktiga tider och datum:

Obligatoriska helgträffar:

18/9 – 20/9 och 8/1 – 10/1 

Övrigt

Utbildningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material och studieresor. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Skolan tar ut en bekräftelseavgift/materialkostnad på 500 kr/termin som betalas innan kursstart.